Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2011 roku.

Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej, wentylacji oraz celów technologicznych.

ZEC prowadzi eksploatację urządzeń ciepłowniczych, świadczy usługi remontowe oraz przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej.

Produkuje ciepło na potrzeby mieszkańców Opoczna oraz wielu przedsiębiorstw i instytucji.
--%>